98d58ae6f9474b0a8a7949decab63009

ดูหนังออนไลน์ – มือปืน ดาวพระเสาร์ – เต็มเรื่อง (Full Movie)


ในยุคที่บ้านเมืองวุ่นวาย ตี๋ ไรเฟิล (โหน่ง ชะชะช่า) มือปืนแห่งซุ้มสะพานเหล็ก มือปืนรับจ้างผู้มีปัญหาสมรรถทางเพศที่ล้มเหลวนกกระจอกไม่กินน้ำ ตี๋ต้องฆ่าคนมากมายเพื่อหาเงินมาบำบัดอาการนกเขาไม่ขัน จนในวันหนึ่งตี๋ก็ได้พบกับ ตี๋ ไรเฟิล มือปืนที่มีปัญหาทางกาย ที่ไม่สามารถบอกคนที่ตัวเอง รักได้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *